website theo rooden

woollen throw twill

Categories

Een wollen deken op een breed getouw. De keper geeft relief. Onderstaande beelden geven een deel van het weefproces weer.