website theo rooden

double weave pillows

Categories

In deze serie kussens onderzoek ik de mogelijk om in een weefsel diepte te suggereren door verschillende kleurmengingen. Het dubbelweefsel maakt het mogelijk om scherpe overgangen tussen kleurvlakken te maken.

In vervolg werk ik aan een serie wandkleden. Een goede stap om mijn handschrift te vinden.

Hieronder nog enkele foto’s van het proces, uitgebreider beschreven in mijn journal (linkje).